Apothekersmuseum Kisters

ANBI gegevens

  • Statutaire naam:  Stichting Apothekersmuseum Kisters, gevestigd te Doorwerth
  • Fiscaal nummer: 815818695
  • Contactgegevens
  • Bestuurssamenstelling: F. Gazendam (voorzitter), M. Kisters-Ascherman (penningmeester), H.T.C. Langenhoff (secretaris), E.J. Middelbeek (lid), W. Braam (lid), L. Langenhoff (lid), H. Hennink (lid).
  • Beleidsplan
  • Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.
  • Doelstelling:  De doelstelling van de stichting is het instandhouden en conserveren van museale voorwerpen en archivalia m.b.t. de geschiedenis en ontwikkeling van de pharmaciebeoefening en het instandhouden van een geschikte locatie om het verzamelde materiaal ten toon te stellen en te bewaren.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten, jaarverslag 2014, jaarverslag 2015, jaarverslag 2016, jaarverslag 2017
  • Financiële verantwoording 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Begroting 2016, begroting 2017, begroting 2018